RTB
M Database Inspector (cheetah)
Not logged in. Login

Export to Excel select * from life where title = 'Stubborn Little Devil' order by date desc,ordinal ( Row)
date
ordinal
title
story
Thu, Jul 13 2006 120 Stubborn Little Devil מצטער שלא התקשרתי אתמול.

המציאות הייתה נורא קטנונית אלי והתעקשה
להביא אותי לחדר מיון.
בסוף וויתרתי לה בנסיבות מקילות:
צריך לעשות פשרות אם לא רוצים להסתבך איתה יותר מדי.
פגישת עבודה בשתיים וחצי ברעננה
ופגישת ראיון בתל אביב בארבע וחצי עם סטראפיסט
wanna-be.
ספור פשוט.
על ה 250 על 130 בדרך לרעננה אני כרגיל
משקשק ומהרהר:
מעניין אם הפעם אני אגיע?
עשרה לשתיים וחצי אני לוקח ימינה ברמזור בירידה
בשלושים מרוב פחד.
אבל המנייקית הזאתי מסנוורת אותי עם השמש שלה
ומסתירה ממני את הכביש עם השמן שהיא והשמש שלה
עסוקים בלייבש בדיוק מספיק כדי שאני לא אראה אותו
ובדיוק לא מספיק כדי לא לשלוח את ה 250 חלוץ
כדי לבדוק את השטח בלעדי.
אז הוא מחליק לו על הצד איזה עשרים מטר
בזמן שאני מאחורה צופה תוך שאני מנסה
לשכנע את הכביש להמשך אלי.
התדלקנית בתחנה שליד מגישה לי כוס מים
כל כך מייד, שהיא כבר מתנצלת בשמה בכעס
ואומרת שזה קורה כל הזמן עם שני הגלגלים, השמן והמים.
כבר עברו שלוש דקות ואני כמעט מאחר.
הלכה עוד מראה של שמונה מאות שקל,
הברך משופשפת ואני נושם בקלות.
אני אוסף את כל החלקים שלנו משם ונוסע.
נכנס בצליעה למשרד ומבקש
first aid kit
בתקווה שיש לו. יש.
הפגישה בתל אביב קצרה ואני נוסע לבלות את יתר
הערב בשלווה בבית חברה בקראון.
מאוחר.
הבן שמונה עשרה שלה מתקשר ומבקש להלקח למיון.
שם בתל השומר אני מרגיש בבית כי לפני שבועיים
פגשתי שם את הבן ארבע עשרה שלה פעם ראשונה
כשעזרתי לרופא במיון לגבס לו את היד השבורה.
אז החלטתי שעדיף לוותר לה
כי אני צריך גם להגיע הביתה איכשהו
ואם היא תמשיך להתעקש...