M Database Inspector (cheetah)
Not logged in. Login

Export to Excel select * from life where title = 'race jokes and paranoias' order by date desc,ordinal ( Row)
date
ordinal
title
story
100 race jokes and paranoias שלושה אנשים עומדים על גבעה
אמריקאי, צרפתי וישראלי: אני.
טיילי עולם צעירים ומן הסתם מחוסרי כל
עם תרמיל על הגב
זה עתה ניפגשו לראשונה
ההתנשאות האירופית על הילדותיות האמריקאית לפתע באוויר במלוא עצמתה
האווירה שמחת נעורים וכל מתקפה נחווית כהגיג אוהבים
ולו לא אני אתה היית דובר גרמנית
הישראלי שוחר שלום, מקשיב לכל המלחמות מהצד
וביחוד עסוק בלחשוב מה יקרה אם הערבי פתאום יופיע